መርከቢ

ብዛዕባ ኣብ ቤልጅዩም ዘለኩም ሃለዋት ድዩስ ንመሰል ምቕማጥ ኣብ መቐበሊ ኣጋይሽ ብዝምልከት ሕቶ ኣለኩም ዶ? ናብ ናይ ፌዳሲል ነቝጣ ሓበሬታ ናይ ማእከል ምቕባል መጻእተኛታት ብምቕራብ ክትውከሱና ትኽእሉ ኢኹም።

ነዚ ዝስዕብ ብጻሕ Info Point

Rue de Passchendaele 2

1000 Brussels

The Fedasil Info Point ክፉት እዩ ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ፣ ካብ 8:30ቅ.ቀ ክሳብ 12:30ድ።

እቲ ኣብቲ ማእከል መቐበሊ ዚርከብ Info Point ንግዜኡ ተዓጽዩ። ሓበሬታ ወይ መቐበሊ ቦታ ኽትሓትት ናብ Info Point ክትመጽእ ኣይትኽእልን ኢኻ። ምስ Info Point ብተሌፎን ወይ ብጶስጣ ተራኸብ።

‎ ን Info Point
ብ ቴለፎን፥ +32 (0) 2 227 41 51 ( ካብ 9ቅ.ቀ ክሳብ 12 ፍርቅ መዓልቲ ከምኡውን 2ድ.ቀ ክሳብ 5ድ.ቀ)።
ኢ-መይል: dispatching @fedasil.be

ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።