Kontakti

Për shkak të mungesës së vendeve të pritjes, Fedasil mund të mos jetë në gjendje ta shqyrtojë kërkesën tuaj për pritje deri në një moment të mëvonshëm. Përparësi u jepet fëmijëve, grave dhe personave vulnerabël.

Ndërkohë, ju mund të regjistroheni në një listë pritjeje për të përfituar pritje. Pas ekzaminimit të kërkesës suaj për pritje, Fedasil do t’ju kontaktojë me email kur ka një vend pritjeje të disponueshëm për ju.

Keni pyetje mbi situatën tuaj në Belgjikë? 
Fedasil Info Point ju mund të vini për të bërë pyetje rreth çështjeve ligjore, procedurës suaj të azilit, punës, arsimit dhe formimit profesional, procedurave administrative, ndihmës rreth kthimit, ndihmës mjekësore dhe psikologjike dhe mbështetjes materiale.

Këtu nuk mund të pyesni për një vend pritjeje, për këtë duhet të regjistroheni në listën e pritjes për pritjen.

Info Point Fedasil

Orari i punës

  • E hënë     9:00 - 12:00
  • E martë    9:00 - 12:00
  • E mërkurë      Mbyllur 
  • E enjte   9:00 - 12:00
  • E premte        9:00 - 12:00
  • E shtunë          Mbyllur
  • E diel            Mbyllur

Kontakti