تماس

دربارۀ حق پذیرش‌تان یا وضعیت‌تان در بلژیک سؤالی دارید؟ می‌توانید از مرکز ورود Fedasil، با ما در Info Point تماس بگیرید.

به Info Point زنگ بزنید

+32 (0)2 227 41 51

از Info Point دیدن کنید

Rue de Passchendaele 2

1000 Brussels

Fedasil Info Point روزهای دوشنبه تا جمعه، از 9 صبح تا 12:45 ظهر باز است.

اقدامات ایمنی در برابر ویروس کورونا
Info Point در مرکز ورود تا اطلاع ثانوی بسته است. پناه‌جویان نمی‌توانند برای درخواست یک محل پذیرش به Info Point مراجعه کنند.

با Info Point تماس بگیرید
از طریق تلفن: +32 (0)2 227 41 51
از طریق ایمیل: dispatching.infopunt@fedasil.be