تماس

دربارۀ حق پذیرش‌تان یا وضعیت‌تان در بلژیک سوالی دارید؟ می‌توانید از مرکز ورود Fedasil، با ما در Info Point تماس بگیرید.

به Info Point زنگ بزنید

+32 (0)2 227 41 51

از Info Point دیدن کنید

Rue de Passchendaele 2

1000 بروکسل

Fedasil Info Point از دوشنبه تا جمعه، از 9 صبح تا 12:45 ظهر باز است.