تماس

دربارۀ حق پذیرش‌تان یا وضعیت‌تان در بلژیک سؤالی دارید؟ می‌توانید از مرکز ورود Fedasil، با ما در Info Point تماس بگیرید.

از Info Point دیدن کنید

Rue de Passchendaele 2

1000 Brussels

Fedasil Info Point روزهای دوشنبه تا جمعه، از 8:30 صبح تا 12:30 ظهر باز است.

با Info Point تماس بگیرید
از طریق تلفن: +32 (0)2 227 41 51
از طریق ایمیل: dispatching.infopunt@fedasil.be