تماس

آیا تاسو بلجیم کې ځان لپاره د استوګنځي د حق یا د خپل وضعیت په اړه کومه پوښتنه لرئ؟ تاسو مونږ سره د فیدازیل د درخواست په مرکز کې د معلوماتو په دفتر کې مونږ سره تماس نیولی شئ.

د هرکلۍ په مرکز کې د معلوماتو مرکز یوازې د مخکې نه جوړ شوي ملاقات په صورت کې پرانیستۍ دی. د تلیفون او یا هم د برېښنالیک له لاری د معلوماتو له مرکز سره اړیکه ونیسئ.

د معلوماتي څانګې د تلیفون له
+32 (0) 2 227 41 51 شمېرې سره اړیکه ونیسئ (د سهار له 9 بجو څخه تر ماسپښین 12 بجو پوری او د غرمې 2 بجو څخه تر ماښام 5 بجو پوری).
برېښناليک: dispatching@fedasil.be

د معلوماتو د دفتر ادرس 

Rue de Passchendaele 2

1000 Brussels