تماس

آیا تاسو بلجیم کې ځان لپاره د استوګنځي د حق یا د خپل وضعیت په اړه کومه پوښتنه لرئ؟ تاسو مونږ سره د فیدازیل د درخواست په مرکز کې د معلوماتو په دفتر کې مونږ سره تماس نیولی شئ.

د معلوماتو دفتر ته زنګ وهل

40 82 793 2(0) 32+

د معلوماتو دفتر ته ورتلل

Rue de Passchendaele 2

1000 Brussels

د فیدازیل د معلوماتو دفتر د دوشنبې نه تر جمعې پورې، د سهار د 9 بجو نه تر 12:45 پورې خلاص وي.