ምድሪ-ቤት ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ

ነቶም ኣብ ቤልጂዩም ዝርከቡ ሓተትቲ ዕቝባ ዘገልግል ሕምብርቲ ሓበሬታ

ተወሳኺ ሓበሬታ ርኸቡ
ወይ

ብመሰረት ኣርእስተ-ቴማ ሓበሬታ ርኸቡ

ጉዳይ ሕቶ ዕቝባን መስርሑን

መንበሪ ቦታ

ኣብ ቤልጂዩም ምቕማጥ

ምምላስ

ስራሕ

መሰነይታ ዘይብሎም ትሕቲ ዕድመ

ጥዕና

ትምህርቲ ምቕሳም