Xiriirka

Ma qabtaa su’aal ku saabsan xaquuqdaada soo dhaweynta ama xaaladaada ee Belgium? Waxaad nagala xiriiri kartaa Info Point ee xarunta soo galootiga Fedasil.‎

Booqo Info Point

Rue de Passchendaele 2

1000 Brussels

Fedasil Info Point waxay furantahay laga bilaabo Isniinta illaa Jimcaha, laga bilaabo 8:30 am subaxnimo ilaa 12:30 pm. duhurnimo

Barta Warbixinta (Info Point) ee xarunta soo galootiga si ku meelgaar ah ayaa loo xiray. Uma imaan kartid Barta Warbixinta si aad u weydiisatid warbixin ama meesha soo dhaweynta. Kula xiriir Barta Warbixinta taleefon ahaan ama boosto ahaan.‎

La xiriir Taleefonka
Info Point: +32 (0) 2 227 41 51 (ka bilow 9am subaxnimo ilaa 12 galabka iyo 2pm galabnimo ilaa 5pm galabnimo).
I-meelka: dirista@fedasil.be