Xiriirka

Miyaad qabtaa su'aal ku saabsan xuquuqdaada qaabilaad ama xaaladaada gudaha Biljimka? Waxaad nagala soo xiriiri kartaa barta Info Point ee xarunta soo-galootiga ee Fedasil.

Wac Barta Macluumaadka (Info Point)

+32 (0)2 227 41 51

Booqo Info Point

Rue de Passchendaele 2

1000 Brussels

Barta Fedasil Info Point waxay furan tahay Isniinta ilaa Jimcaha, laga bilaabo 9 subaxnimo ilaa 12:45 galabnimo.

Tallaabooyinka fayraska korona
Barta Macluumaadka ee ku taala xarunta soo-dhaweynta way xiran tahay ilaa amar dambe. Magangalyo-dooneyaasha ma iman karaan Barta Macluumaadka si ay u waydiistaan goob soo-dhaweyn.

Kala xiriir Barta Macluumaadka
Telefoonka: +32 (0)2 227 41 51
Iimaylka: dispatching.infopunt@fedasil.be