Xiriirka

Miyaad qabtaa su'aal ku saabsan xuquuqdaada qaabilaad ama xaaladaada gudaha Biljimka? Waxaad nagala soo xiriiri kartaa barta Info Point ee xarunta soo-galootiga ee Fedasil.

Booqo Info Point

Rue de Passchendaele 2

1000 Brussels

Goobta macluumaadka Fedasil waxay furan tahay Isniinta ilaa Jimcaha, laga bilaabo 8:30 subaxnimo ilaa 12:30 galabnimo.

Barta Warbixinta (Info Point) ee xarunta soo galootiga si ku meelgaar ah ayaa loo xiray. Kula xiriir Barta Warbixinta taleefon ahaan ama boosto ahaan.

La xiriir Info Point
telefoonka gacanta: +32 (0) 2 227 41 51 (la ga soo bilaabo 9 subaxnimo ilaa 12 duhurnimo iyo 2 galabnimo ilaa 5 galabnimo).
Email: dispatching@fedasil.be