መዝገብ ዝርዝር ትርጉም ቃላት

ጾታ/ጀንደር

ጀንደር ንማሕበራዊ ጾታ ናይ ሓደ ሰብ ዝገልጽ ኣምር እዩ። ከም ሰባት ኣብ ቅድሚ ሰባት ከነርእዮ ትጽቢት ዝግበረሉ ወይ ሰባት ካባና ዝጽበይዎ ባህርይ። ጾታ/ጀንደር ምስ ግዜ፡ ቦታን ባህልን ክቀያየር ዝኽእል እዩ። ጾታ ሓደ ቀዋሚ ወይ ዘይቅየር ነገር ኣይኰነን። ተቓያያሪነትን ተዓጻጻፊነትን ዘለዎ እዩ።