Ereybixinta

A B C D F G H I J K L M N Q R S T W X
J

Jinsi

Waxaa loola jeeda jinisga bulshada ee qofka. Sida aad u dhaqmayso qof ahaan ama waxaa dadka kale ay ka filyaan adiga. Jinsiga waa la beddeli kara iyo waqti kala duwan, boodks iyo dhaqamada. Jinsiga gaaga ma wax aan beddeli karin ama la hagajin karin. Waa kala duwan iyo dabacsananta.