Fjalor

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V Z
G

Gjinia

I referohet seksit social të një personi. Si duhet të silleni si person apo çfarë presin të tjerët nga ju. Gjinia është e ndryshueshme dhe e ndryshme në kohë, hapësirë dhe kultura. Gjinia juaj nuk është diçka fikse apo e pandryshueshme. Ajo është e ndryshueshme dhe fleksibël.