መዝገብ ዝርዝር ትርጉም ቃላት

ጥርዓን

ዝዀነ ይኹን ብዛዕባ ኵነታት መነባብሮ ናይ ማእከል መቐበሊ ኣጋይሽ ኰነ ኣብኡ ብዛዕባ ዝወሃቡ ኣገልግሎታት ዕግበት ዘይተሰምዖ ተቐማጢ፡ ጥርዓን ከቕርብ ይኽእል እዩ። ብዛዕባ ዝብየነሉ እገዳዊ ስጉምቲ ድዩስ ዝግበረሉ ሕክምናዊ ሓገዝ ምስ ዘይሰማማዕ፡ ይግባይ ክብልን ወረቐት ጥርዓን ከቕርብን ይኽእል እዩ።