መዝገብ ዝርዝር ትርጉም ቃላት

ናይ ማሕበራዊ ምልላይ ክፍላተ-ትምህርቲ

ክፍላተ-ትምህርቲ ማሕበራዊ ውህደት። ብዛዕባ ኵነታት መነባብሮ፡ ስራሕን ትምህርትን ናይ ሃገረ-ቤልጂዩም ፍልጠት እትቐስሙሉ ስልጠና እዩ። ንዘለዉኹም መሰላትን ግዴታታትን ብዝምልከት ሓበሬታ ትሰንቁሉ። ነዚ ስልጠና ናይ ማሕበራዊ ውህደት፡ ብቛንቋታት ዳች/ፈረንሳ ወይ ብኻልእ ቋንቋ ክትከታተልዎ ትኽእሉ ኢኹም።