Ereybixinta

A B C D F G H I J K L M N Q R S T W X
F

Fasalada hagida bulshada

Fasalada isdhexgalka Waa koorso aad ku baranayso wax ku saabsan ku noolaanshaha, ka shaqeynta, iyo wax ka barashada gudaha Biljimka. Waxaad heleysaa macluumaad ku saabsan xuquuqdaada iyo waajibaadkaaga. Waxaad ku dhigan kartaa koorsada isdhexgalka af Holland/Faransiis ama luuqad kale.