መዝገብ ዝርዝር ትርጉም ቃላት

ናይ ሓባር መደቀሲ

ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ሰባት ብሓባር ዝድቅሱሉን ዝነብሩሉን ናይ ማእከል መቐበሊ ኣጋይሽ ቦታ ኰይኑ፡ ተቘጻጸርቲ ብኣካል ሃልዮም ግቡእ ዕማማቶም ዘሰላስሉሉ ቦታ።