Fjalor

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V Z
K

Konvikti

Vendi në një qendër pritëse ku njerëzit nën moshën 18 vjeç flenë dhe jetojnë së bashku dhe ku mbikëqyrësit janë të pranishëm dhe mbikëqyrin.