መዝገብ ዝርዝር ትርጉም ቃላት

ክኢላ ሓፈሻዊ ሕክምና ዝዀነ ዶክተር (GP)

ኣብ ሆስፒታል ዘይሰርሕን ፍሉይ ሞያ ናይ ዓውዲ ሕክምና ዘይሰነቐን ዶክተር። ምስዝጽልኣኩም ወይ ዝዀነ ይኹን ምስ ሕክምና ዝተኣሳሰር ጸገም ምስዘጋርመኩም፡ እቲ መጀመርታ ክትውከስዎ ዘለኩም ሰብ ክኢላ ሓፈሻዊ ሕክምና ዝዀነ ዶክተር እዩ።