መዝገብ ዝርዝር ትርጉም ቃላት

ኤሌክትሮኒካዊ ሃገራዊ መለለዪ መንነት ውልቀ-ሰብ (ታሴራ)

ዜጋታት ናይ ሃገረ-ቤልጂዩም እንተዘይኴንኩም እሞ ኣብ ቤልጂዩም ንኽትቅመጡ ግን መሰል ምስዝህልወኩም፡ ንወጻእተኛታት ዘገልግል ኤሌክትሮኒካዊ ሃገራዊ መለለዪ መንነት ክወሃበኩም እዩ።