መዝገብ ዝርዝር ትርጉም ቃላት

ኣበል ህጻን

ኣብ ፍላንደርስ 'Groeipakket' ('መዕበያዊ ገንዘብ')። ክሳብ 18 ዓመት ንዝዕድሚኦም ህጻናት ዝኽፈሎም ገንዘብ መዕበያዊ ሓገዝ። መጠን ናይ'ዚ ክፍሊት እዚ ኣብ ዕድመን ቦታ ነባርነትን ናይ ዝምልከቶ ህጻን ዝምርኮስ እዩ።