Fjalor

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V Z
N

Ndihma për fëmijët

Në 'Groeipakket' të Flanders (paketa e rritjes). Një kontribut ndaj kostove të rritjes së fëmijëve deri në moshën 18 vjeçare. Shuma varet nga mosha dhe vendi i banimit të fëmijës.