Fjalor

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V Z
K

Këshilli i Shtetit

Ju mund te apeloni vendimin e Keshillit per Zgjidhjen e Ceshtjeve Gjyqesore per te Huajt (RvV/CCE) ne Keshillin e Shtetit. Këshilli i Shtetit kontrollon vetëm nëse RvV/CCE është në pajtueshmëri me të gjitha detyrimet ligjore. Substanca e një rasti nuk shqyrtohet.