Woordenlijst

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
R

Raad van State

U kan tegen een beslissing van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) nog beroep aantekenen bij de Raad van State. De Raad van State gaat enkel na of de RvV alle wettelijke verplichtingen gevolgd heeft. Er wordt niet naar de inhoud van het dossier gekeken.