Tagida goobtaada soo dhaweynta

Waxaad heli doontaa tikid tareen ama bas si aad u tagto goobtaada soo dhaweynta.

Gudaha xarunta soo galootiga, Fedasil waxaa lagugu siinayaa tikid tareen ama bas aad ku tagto goobta xarunta (inta badan xarun Fedasil ama Laanqeyrta cas).

Ka hor bixitaanka, waxaad heli doontaa:

  • cinwaanka goobtaada soo dhaweynta iyo sidoo kale lambarka telefoonka;
  • khariirad leh waddada loo marayo goobtaada soo dhaweynta;
  • sharaxaadaha isticmaalka gaadiidka dadweynaha;
  • tikidyada tareenka ama baska ee muhiimka ah.

Fedasil waxay ku wargelineysaa xarunta inaad imaanayso. Xarunta waxay ku filaysaa isla maalintaas.