لغتنامه

د

د جنیوا کنوانسیون

د مهاجرینو په اړه کنوانسیون (1951) د بلجیم په شمول 150 هیوادونو لخوا لاسلیک شوی و. ددې کنوانسیون په لاسلیک کولو سره دغو هیوادونو ژمنه وکړه چې د هغو خلکو حفاظت به کوي د کومو چې خپلو هیوادونو کې حفاظت نه کېږي. ددې کنوانسیون پر اساس یو تن د مهاجر په صفت قبلېدلی شي. په مهاجرینو لازمه ده چې په دې شرایطو پوره وي: د خپل هیواد نه بهر وي، د اذیت او تعقیب د ډار دلیل لري خپل هیواد نه د حفاظت د غوښتلو توان یا لېوالتیا نه لري. د اذیت او تعقیب دلیل لازمه ده چې د لاندې څخه یو وي: ذات، دین، تابعیت، سیاسي باور یا ټولنیزه ډله.