Woordenlijst

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
C

Conventie van Genève

Het Vluchtelingenverdrag (1951) werd ondertekend door 150 landen, waaronder België. Daarmee beloofden deze landen iedereen te beschermen die in eigen land niet beschermd wordt. Op basis van dit verdrag kan iemand erkend worden als vluchteling. Vluchtelingen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: buiten het eigen land zijn, met reden bang zijn voor vervolging en de bescherming van eigen land niet kunnen of willen inroepen. De reden van vervolging moet één van de volgende zijn: ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of sociale groep.