Wanneer mag u werken?

Asielzoekers mogen in België werken 4 maanden nadat ze hun aanvraag hebben ingediend. Erkende vluchtelingen mogen werken, net als Belgen.

U bent asielzoeker

Als het CGVS nog geen beslissing heeft genomen over uw verzoek om internationale bescherming, kan u 4 maanden na het indienen van uw verzoek, werken.

  • Wanneer u uw oranje kaart vernieuwt bij de gemeente, vermeldt deze automatisch: ‘Arbeidsmarkt: onbeperkt’.
  • U mag alle beroepen uitoefenen in België.

Versoepelde maatregel tot 30 juni 2020
Door het coronavirus is er momenteel een tekort aan (seizoen)arbeiders in België. Daarom zijn voor asielzoekers die voor 18 maart 2020 hun aanvraag registreerden, de voorwaarden om te werken versoepeld. 

  • Een asielzoeker die zijn aanvraag voor 18 maart registreerde en waarvan de 4 maanden nog niet verstreken zijn, mag werken van zodra zijn asielaanvraag officieel is ingediend en doorgestuurd naar het CGVS
  •  De asielzoeker hoeft zijn oranje kaart niet te laten aanpassen.
  • Extra voorwaarde: de werkgever zorgt voor een  verblijfplaats voor de asielzoeker gedurende de werkperiode.

Hoelang is het recht om te werken geldig?

Uw recht om te werken blijft geldig tot het CGVS een beslissing heeft gemaakt over uw verzoek. Gaat u in beroep tegen de beslissing van het CGVS, dan is uw recht om te werken geldig, tot de RvVeen beslissing neemt in uw beroepsprocedure.

U bent erkend vluchteling

U hebt onbeperkt recht om te werken als u het vluchtelingenstatuut of subsidiaire bescherming hebt gekregen.

Hulp of meer info nodig?

Hebt u een vraag over de toelating om te werken en uw verblijf in België?

  • Ga langs of maak een afspraak bij de dienst Burgerzaken van de gemeente waar u verblijft.
  • Elke gemeente of stad heeft een eigen website met nuttige informatie (telefoonnummers, openingsuren).
Example of Orange card / Immatriculation Certificate (AI)
Voorbeeld oranje kaart / Immatriculatie attest (AI)