Werken als vrijwilliger

Als verzoeker om internationale bescherming mag u als vrijwilliger werken. Dit is een goede manier om nieuwe mensen te leren kennen, de taal te leren en nieuwe ervaringen op te doen.

Wat is vrijwilligerswerk?

Als u anderen belangeloos helpt, dus op vrijwillige basis en zonder geld te verdienen, dan heet dit vrijwilligerswerk. Als vrijwilliger

  • verdient u geen geld. U krijgt soms wel een kleine vrijwilligersvergoeding
  • doet u het werk buiten uw familie- of vriendenkring
  • hebt u geen arbeidscontract. U kan wel een vrijwilligerscontract vragen.

Voorbeelden van vrijwilligerswerk zijn:

  • kinderen helpen met hun schooltaken
  • jongeren trainen in een sportclub
  • oudere mensen of mensen met een beperking begeleiden
  • een organisatie helpen bij een concert of activiteit.

Het is mogelijk dat de organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk doet, uw ticket voor de bus, tram of trein betaalt.

Vrijwilligerswerk

Wie mag als vrijwilliger werken?

  • U bent minstens 15 jaar oud.
  • U hebt een verzoek om internationale bescherming ingediend
  • Of u hebt recht op opvang (u verblijft in een opvangcentrum)

Hulp nodig?

Vertel aan uw sociaal assistent dat u vrijwilligerswerk wil doen.

Video Vrijwilligerswerk. Klik op 'cc' om de taal van de ondertitels te veranderen.