Woordenlijst

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
S

Subsidiaire bescherming

Het CGVS verleent u subsidiaire bescherming als u een reëel risico loopt op ernstige schade wanneer u zou terugkeren naar uw land van herkomst en u niet op de bescherming van dat land kan rekenen.

De subsidiair beschermde krijgt een verblijfsvergunning voor een beperkte periode van één jaar. Dit kan daarna twee keer verlengd worden voor twee jaar. U krijgt een definitief verblijf na 5 jaar op voorwaarde dat het CGVS uw statuut in die periode niet introk.