اقامت قانونی ندارید و به کمک پزشکی نیاز دارید

اگر بدون مجوز اقامت قانونی در بلژیک اقامت دارید، نمی‌توانید در یک طرح بیمه درمانی ثبت‌نام کنید. 

کمک پزشکی فوری

اگر به مراقبت‌های پزشکی نیاز دارید، می‌توانید از CPAS/OCMW کمک پزشکی فوری تقاضا کنید. 

کمک پزشکی فوری چیست؟

 • مراجعه به پزشک در صورت بیماری
 • مراجعه به دندانپزشک در صورت درد دندان
 • آزمایش پزشکی بنا به درخواست پزشک (اولتراسوند، رادیوگرافی، اسکن)
 • در برخی موارد، جراحی و توانبخشى (مانند فیزیوتراپی)
 • دارو و نسخه پزشک

کمک پزشکی از نظر دولت بلژیک شامل کدام موارد نیست؟

 • غذا
 • لباس
 • مسکن

چگونه باید کمک پزشکی فوری درخواست نمود؟

مراحل زیر را انجام دهید:

 1. به CPAS/OCMW شهرداری محل سکونت مراجعه کنید.
 2. CPAS/OCMW بررسی می‌کند آیا اقامت قانونی ندارید و آیا به کمک نیاز دارید یا خیر.
 3. CPAS/OCMW موافقت خواهد نمود هزینه‌های کمک پزشکی شما را پوشش دهد.
 4. تنها در آنصورت به پزشک یا بیمارستان مراجعه خواهید نمود.
 5. CPAS/OCMW هزینه‌های درمانی را خواهد پرداخت.

قبل از جست‌و‌جوی کمک پزشکی، ابتدا باید به CPAS/OCMW گزارش دهید. اگر این امر امکان‌پذیر نباشد، برای مثال در صورت بروز موارد اورژانس، بیمارستان می‌تواند از طرف شما درخواستی برای CPAS/OCMW ارسال کند.

 به کمک فوری نیاز دارید یا خطری شما را تهدید می‌کند؟

با اورژانس 101 یا 112 تماس بگیرید.