اقامت نامنظم

اگر اوراق اقامت معتبر ندارید، در آن صورت فاقد اقامت قانونی در بلژیک هستید. هیچ‌گونه حمایتی از جانب دولت دریافت نمی‌کنید و اجازه کار ندارید.

هیچ‌گونه حمایتی دریافت نمی‌کنید

اگر بدون اقامت قانونی در بلژیک حضور دارید، باید مرکز پذیرش یا محل اقامت CPAS/OCMW را ترک کنید. در این صورت، Fedasil شما را پذیرش نمی‌کند و حق ندارید از کمک‌های CPAS/OCMW استفاده کنید. همچنین شما اجازه کار‌کردن ندارید. نداشتن اقامت قانونی در بلژیک غیرقانونی است.

اگر از اداره مهاجرت، حکم ترک خاک بلژیک را دریافت کرده‌اید، باید بلژیک را ترک کنید. معمولاً ۳۰ روز وقت دارید این کار را انجام دهید.

اگر بلژیک را ترک نکنید، اداه مهاجرت شما را به بازداشتگاه منتقل می‌کند و شما را به کشور مبدأتان باز‌می‌گرداند.

حقوق شما چیست؟

  • فرزندان شما حق تحصیل دارند، بنابراین می‌توانند به مدرسه بروند.
  • حق دارید از کمک پزشکی فوری (پزشک) استفاده کنید.
  • حق دارید از کمک حقوقی (وکیل) استفاده کنید.

تصمیم‌گیری برای یک آینده مطمئن

سه گزینه پیش‌روی شما است:

  • می‌توانید برای بازگشت به کشور اصلی خود اقدام کنید.
  • گام‌های لازم را برای اقامت قانونی در بلژیک بردارید. 
  • سفر خود را به کشور دیگری که قانوناً می‌توانید در آن اقامت داشته باشید، ادامه ‌دهید.

به دقت در مورد بهترین گزینه برای خود و خانواده‌تان، برای یک آینده مطمئن، فکر کنید. در مورد این موضوع با مددکار اجتماعی یا وکیل‌تان صحبت کنید. آن‌ها می‌توانند به شما مشاوره بدهند.