Zonder wettig verblijf

Hebt u geen geldige verblijfspapieren, dan bent u zonder wettig verblijf in België. U krijgt geen steun van de overheid en u mag niet werken.

U krijgt geen steun

Bent u in België zonder wettig verblijf, dan moet u het opvangcentrum of de woning van het OCMW verlaten. U hebt dus geen recht op opvang bij Fedasil of hulp van het OCMW. U mag ook niet werken. Zonder wettig verblijf in het land zijn, is strafbaar in België.

Als u een bevel om het grondgebied te verlatenhebt gekregen van de Dienst Vreemdelingenzaken, dan moet u België verlaten. Meestal hebt u hiervoor 30 dagen de tijd.

Doet u dit niet, dan kan de Dienst Vreemdelingenzaken u naar een gesloten centrum brengen en repatriëren naar uw land van herkomst.

Waar hebt u wel recht op?

Naar een duurzame toekomst

U hebt drie opties:

  • U kiest ervoor om terug te keren naar uw land van herkomst.
  • U zorgt ervoor dat u wettig in België verblijft. 
  • U reist door naar een ander land waar u wettig kan verblijven.

Denk goed na over wat voor u en uw gezin de beste optie is voor een duurzame toekomst. Spreek hierover met uw sociaal assistent of een advocaat. Zij kunnen hierover advies geven.