መዝገብ ዝርዝር ትርጉም ቃላት

ይግባይ

'ይግባይ ምባል' ሓደ ሰብ ብዛዕባ ዝተዋህቦ ሕጋዊ ውሳኔ ግቡእ ተቓውሞ ከስምዕ እንከሎ ማለት እዩ፤ ንኣብነት፡ ብዛዕባ ውሳኔ ናይ ትካል ኣገልግሎት ጉዳይ ዕቝባ (CGVS/CGRA ወይ ቤት-ጽሕፈት ኢሚግሬሽን)። ብዙሓት ሓታትቲ ዕቝባ ኣብ ቤልጂዩም ክቕጽሉ ከምዘይክእሉ ዝጠቅስ ውሳኔ ምስተዋህቦም ከምኡ ይገብሩ እዮም።