Fjalor

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V Z
A

Apeli

'Për të apeluar 'do të thotë që dikush kundërshton një vendim, për shembull te shërbimeve të azilit (CGVS/CGRA ose Zyra e Emigracionit DVZ/OE). Shumë azilkërkues e bëjnë këtë kur u thuhet se nuk mund të qëndrojnë në Belgjikë.