መዝገብ ዝርዝር ትርጉም ቃላት

ወለንታዊ ምምላስ

ዓለም-ለኻዊ ዕቝባ ንኽወሃቦምም መመልከቲ ዘቕረቡ ከምኡ'ውን ሕጋዊ ፍቓድ ነባርነት ዘይብሎም ሰባት፡ ኣብ ዝደለይዎ ሰዓት ብወለንታ ናብ ናይ መበቆል ሃገሮም ክምለሱ ይኽእሉ እዮም። እቲ ነዚ ንኽገብሩ ዝሕግዞም ኣካል፡ ትካል ፌዳሲል እዩ፦ ንጕዕዞኦም ዝዀኖም ትኬት ነፋሪትን ካልኦት ሓገዛትን ካብ'ዚ ትካል እዚ ይረኽቡ።