መዝገብ ዝርዝር ትርጉም ቃላት

ነቶም ትረኽብዎም ዝነበርኩም ሰባት ምድላይ

ዝርዝር ናይ ምስ ብኮሮናቫይረስ ዝተለኽፈ ሰብ ርክብ ዝጸንሖም ሰባት ንምውጻእ። እዞም ሰባት እዚም ምስ ዝተለኽፈ ሰብ ርክብ ከምዝነበሮምን ንውልቃዊ ጽሬት ከኣ ጥቡቕ ቆላሕታ ክገብርሉን ክሕበሩ እዮም። ብኸምዚ መንገዲ፡ ነፍስ ወከፍ ሰብ ኣብ ቃልሲ ኣንጻአ'ቲ ኮሮናቫይረስ ክሕግዝ ይኽእል።