መዝገብ ዝርዝር ትርጉም ቃላት

ናይ ምንጻል ዞባ

ሰባት እንተውሓደ ን7 መዓልታት ተፈልዮም ዝትሓዝሉ ኣብቲ መቐበሊ ማእከል ዘሎ ክፍሊ ወይ ኮሪደዮ። ኣብቲ ናይ ምንጻል ዞባ ዘለዉ ሰባት ምስ ዝኾኑ ካልእ ነበርቲ ናይቲ መቐበሊ ማእከል ርክብ ክህልዎም የብሉን፣ እቲ ምንጻል (ምፍላይ) ካልእ ሰባት ካብ ምሕማም ንምግታእን ነቲ ኮሮናቫይረስ መሊሱ ከየስፋሕፍሕ ንምግታእን ኣድላዪ እዩ።