Fjalor

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V Z
M

Mbrojtja shtese

CGVS/CGRA ju jep mbrojtje shtese në qoftë se jeni në rrezik real për dëmtim serioz nëse ktheheni në vendin tuaj të origjinës dhe nuk mund të llogarisni në mbrojtjen e atij vendi.

Një person që ka marrë mbrojtje shtese i jepet leja e qëndrimit për një periudhë të kufizuar prej një viti. Kjo pastaj mund të zgjatet dy herë për 2 vjet. Ju merrni lejeqendrim të përhershëm pas 5 vjetësh, me kusht që CGRA nuk e ka hequr statusin tuaj gjatë kësaj periudhe.