Ereybixinta

A B C D F G H I J K L M N Q R S T W X
M

Magangelyada hoose

CGVS / CGRA ayaa ku siiya magangelyo hoose haddii aad halis dhab ah ugu jiro waxyeello daran marka aad ku laabato waddankaaga asalka ah oo aadan isku halayn karin magangelyada wadankaas.

Qofka hela magangelyo hoose waxa la siiyaa ruqsad deganaansho oo ku xaddidan muddo 1 sano ah. Midaan waa la kordhin karaa laba jeer min 2 sano ah. Waxaad heli deganaansho joogto ah ka dib 5 sano, haddii aysan CGVS/CGRA kaala noqon xaaladaada inta lagu jiro muddadan.