Goobtaada soo dhaweynta

Fedasil ayaa ku siinaysa goob soo dhaweyn inta codsigaaga magangelyada laga qiimeynayo.

Ka dib markaad ka diiwaangeliso codsigaaga magangelyada gudaha xarunta soo-galootiga, Fedasil, ayaa hubin doonta inaad xaq u leedahay soo dhaweyn iyo in kale inta lagu jiro qiimeynta codsigaaga.

  • Haddii aadan soo dhaweyn xaq u lahayn, waa inaad ka baxdid xarunta soo-galootiga. Fedasil ayaa kuu sharixi doonta inaad xaq u leedahay gargaar caafimaad, xitaa haddii aadan ku sii jirin xarunta qaabilaada.
  • Haddii aad soo dhaweyn xaq u leedahay, Fedasil waxay ku siin doontaa goob soo dhaweyn: midaan inta badan waa xarun ay maamusho Fedasil ama Laanqeyrta Cas.
Imaanshaha xarunta qaabilaada

Doorashada xarunta qaabilaada

Fedasil ayaa dooran doonta xarunta qaabilaada iyada oo fiirinaysa sariiraha ka banaan xarumaha waqtigaan, iyo iyada oo tixgelinaysa xaaladdaada (inta qoyskaaga ka kooban yahay, caafimaadkaaga, iwm.).

Uma baahnid miyaa xarun qaabilaad?

Ma aha waajib. Waxaad go'aansan kartaa inaad diiddo xarunta qaabilaada  Fedasil ay kuugu deeqdo, tusaale ahaan haddii aad saaxiibo ku leedahay Biljimka kuwaas oo oggolaanayo inay ku marti qaadaan. Xaaladdan oo kale, Fedasil waxay kaliya kaa caawinaysaa daryeelka caafimaad.

Miyaadan ku faraxsaneyn xaaladaha soo dhaweynta?

Kala hadal wax ku saabsan shaaalahaaga bulshada Waxaa kuu furan fursad aad ku gudbiso cabasho.