Ereybixinta

A B C D F G H I J K L M N Q R S T W X
C

Celinta qasabka ah

Hadduu muwaadin ajnebi ah uusan u hoggaansamin amarka uu kaga baxayo dalka, isaga ama iyada waxaa laga yaabaa si qasab ah in looga saaro. Si loo sameeyo dib-u-celinta, qofka ajnebiga ah waxaa loo wareejin karaa xarun xabsi ama dhismo la degaan yahay.