به‌موقع‌رسیدن و منتظر نوبت ماندن

در بلژیک، به‌موقع‌رسیدن بسیار مهم است. همچنین بلژیکی‌ها انتظار دارند اگر لازم است در صف منتظر بمانید، صبر کنید تا نوبت‌تان برسد.

به‌موقع سر قرار حاضر شوید

در بلژیک، به‌موقع‌رسیدن بسیار مهم است. اگر دیر برسید، به طرف مقابل بی‌احترامی کرده‌اید، زیرا موجب معطلی آن‌ها شده‌اید.

اگر فکر می‌کنید دیر خواهید رسید، باید از قبل به فرد دیگر اطلاع دهید. مثلاً می‌توانید تماس بگيرید يا پیامکی ارسال کنید. این امر برای قرارها‌یتان در مرکز پذیرش، محل کار، مدرسه، شهرداری و نیز قرار‌ با دوستان‌تان مهم است.

اگر دیر برسید، امکان دارد شخصی که با او قرار ملاقات داشتید دیگر نخواهد در آن لحظه به شما کمک کرده یا با شما صحبت کند. 

اغلب از قبل با شخص دیگری قرار ملاقات دارند. پس باید قرار ملاقات جدیدی بگذارید.

منتظر‌ماندن در صف

بررسی ساعات ‌کاری

تقریباً همه خدمات در شهرداری، CPAS/OCMW یا مرکز پذیرش ساعات کاری دارند. تنها زمانی می‌توانید به این خدمات دسترسی داشته باشید که این اماکن باز باشند. خارج از این ساعات، ورود و خروج به این اماکن معمولاً بدون قرار قبلی ممکن نیست. افرادی که در آنجا کار می‌کنند، کارهای دیگری باید انجام دهند (امور اداری، جلسات، تماس‌های تلفنی).

انتظار برای نوبت

اگر لازم است منتظر بمانید تا نوبت‌تان فرابرسد، در بلژیک معمولاً یک صف تشکیل می‌دهند یا یک شماره می‌گیرند. وقتی به محل رسیدید، باید به آخر صف بروید. از به‌هم‌زدن صف یا هل‌دادن افراد خودداری کنید.

برای استفاده از برخی خدمات، مانند شهرداری، بیمارستان یا اداره پست، باید نوبت بگیرید.

وقتی به این محل‌ها وارد شدید، ابتدا باید نوبت بگیرید. تابلو یا نمایشگری در اتاق انتظار وجود دارد که بر روی آن شماره‌ها نمایش داده می‌شوند. تنها زمانی که شمارۀ شما بر روی صفحه ظاهر شد، نوبت شما فرا رسیده است.