መዝገብ ዝርዝር ትርጉም ቃላት

ናይ ኢማትሪኩሌሽን ወረቐት ምስክር (AI) ወይ ኣራንሾኒ ካርድ

ናይ ኢማትሪኩሌሽን ወረቐት ምስክር (AI) ወይ ኣራንሾኒ ካርድ ከም ኣመልከትቲ ዓለም-ለኻዊ ዕቝባ (ሓተትቲ ዕቝባ) መጠን ዝወሃበኩም ግዚያዊ ሰነድ ፍቓድ ነባርነት እዩ። እዚ ወረቐት ምስክር እዚ ክትሰርሑ ከምእትኽእሉን ከምዘይትኽእሉን እውን ዝጠቅስ እዩ።

ጥብቆ-26 ምስዝህልወኩም፡ ሰነድ AI ካብ ምምሕዳር ከተማ ኪወሃበኩም ዝከኣል እዩ። ቀጺልኩም መመልከቲ እንተኣቕሪብኩም፡ ትካል CGVS/CGRA ንጠለብኩም ምስዘጽድቖ ጥራይ እዩ AI ክወሃበኩም ዝከኣል።