መዝገብ ዝርዝር ትርጉም ቃላት

ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ

ንደለይቲ ስራሕ ዝኸውን ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ - ኣብ ኵባንያታት፡ ውድባት ወይ ትካላት ህዝባዊ ኣገልግሎት። ንክፉታት ናይ ስራሕ ቦታታት ዝምልከት መወዓውዒ ሓበሬታ፡ ኣብ ጋዜጣታት፡ ኣብ መለጠፊታት ሓበሬታ ናይ ትካላት ግዚያዊ ዕዮን ኣብ ኢንተርነትን ይወጽእ።