መዝገብ ዝርዝር ትርጉም ቃላት

C

CPAS / OCMW

ህዝባዊ ማእከል ማሕበረ-ሰብኣዊ ድሕነት። ኣብ ገለ እዋናት፡ ትካል CPAS/OCMW ንዝተጸገሙ ሰባት ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ይህብ እዩ። ነፍሲወከፍ ምምሕዳር ከተማ ወይ ከተማ ናይ ቤልጂዩም፡ ናይ ዝተፈላለዩ ኣገልግሎታት ዝህብ ትካል CPAS/OCMW ኣለዋ።