Ereybixinta

A B C D F G H I J K L M N Q R S T W X
C

CPAS / OCMW

Xarunta Dawladda ee Daryeelka Bulshada. Xaaladaha qaarkood, CPAS/OCMW ayaa siisa adeegyada bulshada dadka u baahan. Dawlad hoose ama magaalo kasta oo ku taala Biljimka waxay leedahay CPAS/OCMW u gaar ah oo leh adeegyo kala duwan.