መዝገብ ዝርዝር ትርጉም ቃላት

ዓውደ-ኣዋርሕ ምእካብ ጓሓፍ

ጓሓፍኩም መዓስ ከምዝእከብ ዝሕብር ሰሌዳ ግዜ ዘለዎ ዓውደ-ኣዋርሕ ናይ ምምሕዳር ከተማ። ንኣብነት፦ ኣብ ሰኑይ - ወረቓቕትን ባኮታትን ፤ ኣብ ረቡዕ፦ PMD.