Fjalor

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V Z
K

Kontrata e bashkëjetesës

Kontrata e bashkëjetesës është një marrëveshje ndërmjet dy ose më shumë personave që kanë një familje të përbashkët.