Ereybixinta

A B C D F G H I J K L M N Q R S T W X
M

Mas'uulka

Qof kaasoo, sida laga soo xigtay maxkamadda ama wasaaradda waddanka, ay tahay inuu daryeelo ilmo yar. Ilmo yar aan la wehlin ahaan, waxaa laguu xilsaarayaa masu'uul ku ilaaliyo. Mas'uulkaaga ayaa kaa caawin doonaa hawlo kala duwan.