کمک‌های اجتماعی از CPAS/OCMW

اگر پناهندگی شما تأیید شده است و هنوز درآمدی ندارید تا خانه‌ای اجاره کنید یا هزینه‎‌هاتان را تأمین کنید، می‌توانید از CPAS/OCMW کمک بخواهید.

چه کسانی از CPAS/OCMW کمک‌های اجتماعی دریافت می‌کنند؟

برای دریافت کمک اجتماعی از CPAS/OCMW، باید حائز شرایط زیر باشید:

  • اقامت‌تان در بلژیک قانونی است (پناهندۀ تأیید‌شده، حمایت تکمیلی، غیره)
  • به کمک احتیاج دارید. CPAS/OCMW وضعیت و درآمد شما را بررسی خواهد کرد.
  • محلی برای اقامت در بلژیک دارید

CPAS / OCMW می‌توانند شرایط دیگری را نیز وضع کنند: داشتن تمایل کار‌کردن، ابتدائاً ارائه درخواست برای کمک‌هزینه‌های دیگری که حق دارید از آن‌ها برخوردار شوید، و غیره.

مادامی که وضعیت درخواست شما برای حمایت بین‌المللی مشخص نشده است، هیچ حقی برای دریافت حمایت اجتماعی از سوی CPAS/OCMW ندارید. در یک محل پذیرش اسکان داده می‌شوید که یک مرکز پذیرش Fedasil یا صلیب‌سرخ، یا خانۀ متعلق به CPAS/OCMW است.

CPAS/OCMW چه کمکی ارائه می‌دهد؟

CPAS/OCMW بررسی می‌کند کدام کمک برای شما مناسب‌تر است. نمونه‌هایی از کمک‌هایی که CPAS/OCMW ارائه می‌کند:

  • کمک‌های مالی (حداقل دستمزد برای امرار معاش ماهیانه و یا اگر درآمد‌تان کفایت نمی‌کند مبلغی اضافه هم به شما داده می‌شود)
  • اسکان‌دادن یا کمک برای پیدا‌کردن مسکن
  • کوپن خرید وسایل (کمک به خرید مبلمان و لوازم خانگی)
  • کمک به پرداخت هزینۀ مراقبت‌های پزشکی
  • کمک به پیداکردن کار
  • کمک به بازپرداخت بدهی (وساطت بدهی)
  • کمک‌های روانی- اجتماعی

اگر به کمک اجتماعی نیاز دارید، به CPAS/OCMW شهرداری محل سکونت خود مراجعه کنید.