احوال‌پرسی

چگونه با یک شخص در بلژیک احوال‌پرسی کنیم؟

ارتباط چشمی برقرار کنید

برقراری ارتباط چشمی در بلژیک نشانه ادب است.

فاصله را حفظ کنید

در فاصله بیش‌ازحد نزدیک به دیگران نایستید. در بلژیک، ایستادن در فاصله حدود ۱ متری از شخص مقابل معمول است. اگر نزدیک‌تر شوید، فرد مقابل ممکن است آن را تهدید یا تهاجم به حریم شخصی خود تلقی کند.

همچنین هنگام ایستادن در صف، نباید بیش‌ازحد به دیگران نزدیک شوید.

اقدامات ایمنی در برابر ویروس کورونا
از خودتان و سایرین در برابر ویروس کورونا محافظت کنید: فاصله 1.5 متری را از دیگران حفظ کنید، از لمس‌کردن سایر افراد خودداری کنید و در مکان‌هایی که نمی‌توانید در آن فاصله ایمن را رعایت کنید، از ماسک صورت استفاده کنید.

احوال‌پرسی