احترام به انسان‌ها، حیوانات و طبیعت

احترام یک ارزش اساسی در بلژیک است. شما باید به قانون، دیگران، حیوانات و اموال احترام بگذارید.

شباهت‌ها و تفاوت‌ها

بلژیک انتظار دارد به ارزش‌ها و حقوق اساسی که همه از آن برخورداریم، احترام بگذارید. همچنین بلژیک از شما انتظار دارد به تفاوت‌ها نیز احترام بگذارید: انسان‌ها سبک‌های زندگی گوناگونی دارند، فرهنگ‌های غذایی، لباس‌ها و دین و مذهب آنها متفاوت است.

احترام به قانون

تمام افراد در بلژیک ملزم به دانستن قانون و پیروی از آن هستند.

احترام به انسان‌ها (کودک و بزرگسال)

  • شما اجازه ندارید به سایرین آسیب وارد کنید (خشونت بدنی، احساسی، روانی و جنسی غیرقانونی است).
  • شما اجازه ندارید دیگران را محروم کنید (تبعیض و نژادپرستی غیرقانونی است).
  • به ساعات خواب دیگران احترام بگذارید (ایجاد سروصدا در طول شب ممنوع است).
  • به حریم خصوصی دیگران احترام بگذارید (شما اجازه ندارید از دیگران عکس گرفته و بدون رضایت آنها با دیگران به اشتراک بگذارید).
  • به یکدیگر احترام بگذارید (در اتوبوس جای خود را به خانم‌های باردار یا افراد مسن بدهید).
  • برای احترام‌گذاشتن به دیگران، به‌موقع سر قرارهای‌تان حاضر شوید.

احترام به حیوانات و اموال

  • شما اجازه ندارید به اموال یا ساختمان‌های دیگران آسیب وارد کنید.
  • از حیوانات باید مراقبت کنید (آب، غذا، سرپناه برای آنها فراهم کنید) و نمی‌توانید از خشونت علیه آنها استفاده کنید.
  • از ریختن زباله در معابر عمومی، به جز داخل سطل‌های زباله، خودداری کنید.
  • به اموال خصوصی دیگران احترام بگذارید. شما اجازه ادرار‌کردن، ریختن زباله، چیدن گل یا غذاخوردن در باغ/باغچه شخص دیگری را ندارد.