መዝገብ ዝርዝር ትርጉም ቃላት

C

CAW

ማእከል ሓፈሻዊ ዕዮ ናይ ሰብኣዊ-ድሕነት. ትካል CAW ንዝተጸገሙ ሰባት ሞያዊ ሓገዝ ይገብር እዩ። ክኢላታት ስነ-ማዕዳ፡ ምሳኻትኩም ብምዃን ብዛዕባ ኣብ ኢድኩም ድዩስ ኣብ ከባቢኹም ዘለዉኹም ዕድላት ይዝትዩ። ካልኦት ኣገልግሎታት ንኽወሃቡኹም እውን ብሪፈራል መልክዕ ናብ ዝምልከተን ትካላት ክሰዱኹም ይኽእሉ እዮም።